Medclair erhåller order från återvinningsanläggning i EU

Medclair har under våren 2023 lanserat en lösning för att hantera lustgasflaskor åt industriella kunder i återvinningsbranschen. En större beställning har nu genomförts av en kund i ett EU land. Ordervärdet uppgår till ca 3 MSEK med en option på tilläggsorder värd c.a 1 MSEK, leverans beräknas ske under det fjärde kvartalet 2023.

I många länder ökar mängden lustgasflaskor i avfallshanteringen, något som innebär en negativ klimatpåverkan vid hanteringen av dessa. Medclairs teknik representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning där man på kort tid kan installera en anläggning för miljövänlig destruktion av lustgas.  

Under sommaren 2023 erhöll Medclair den första beställningen och har sedan dessa noterat ett stort intresse. Den nu aktuella ordern avser en anläggning med hög kapacitet som planeras driftsättas i mindre skala inom kort med avsikten att under Q4 leverera full kapacitet.

"Vi är oerhört glada att vi fått förtroendet att leverera ytterligare en anläggning till en kund inom återvinningsbranschen. Affären bidrar dessutom till en stor minskning av CO2e utsläpp, vi beräknar att anläggningen kan ta bort så mycket som 177 ton CO2e per dag. "Vi visar än en gång att vi med små resurser kan utforska nya segment och öka värdet för våra ägare", Jonas Lundh, VD Medclair AB. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-230928.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98