Medclair - användare tilldelas klimatpris

Royal Devon University Healthcare Fondation har tilldelats ett pris relaterat till deras insatser för klimatneutral sjukvård. Medclairs lösningar pekas ut som en viktig komponent i arbetet.  Priset utdelas av HSJ, Health Service Journal, UKs ledande media för sjukvårdssektorn.

Priset "Towards Net Zero" tilldelas Royal Devon University Healthcare Foundation Trust för deras arbete med medicinska gaser. Royal Devon har i ett tidigt skede visat intresse för Medclairs lösningar och driver flera projekt med syfte att nå NHS net zero mål 2050. I tillkännagivandet av vinsten framgår att arbetet med Medclair som syftar till att minska klimatskadan från lustgas är en viktig faktor.
Prisutdelaren, HSJ, Health Service Journal, är en mediaplattform med oöverträffad räckvidd inom sjukvården i UK.

Priset är ännu ett erkännande och kvitto på att Medclairs lösningar ses som ett viktigt redskap för att NHS ska nå sina hållbarhetsmål och samtidigt kostnadseffektiv smärtlindring. Det finns få lösningar som kan erbjuda så omfattande minskningar av CO2-ekvivalenta utsläpp så kostnadseffektivt som en installation av Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering, vilket framgår av Naturvårdsverkets utvärdering av klimatstöd*.

"Royal Devon och teamet på sjukhuset var bland de första i UK som visade intresse för våra lösningar. Kunden har sedan en tid utvärderat flera olika behandlingar där våra lösningar kan implementeras och jag tror att de på sikt kommer att vara en viktig referenskund för flera tillämpningar förutom våra redan väletablerade implementationer inom barnafödsel. Att Royal Devon tilldelas ett pris för sitt arbete med medicinska gaser är glädjande då det bekräftar Medclairs löfte till marknaden: med vår hjälp kan sjukhus bli klimatsmarta användare av lustgas." Jonas Lundh, VD Medclair AB

*https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mest-stodpengar-till-projekt-med-minst-klimatnytta

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-231120-Royal-Devon.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98