Medclair AB - verksamhetsuppdatering

Januari som i många fall är en kort månad och lite av en startsträcka har istället präglats av högt tempo. Vi har redan nu erhållit ett flertal beställningar och noterar ett fortsatt stort inflöde av nya förfrågningar. De orders som kommit under januari har en bra spridning, vi har fått beställningar från UK, Sverige och Nederländerna. Förutom destruktorer, mobila och centrala, ser vi ett stort intresse och beställningar på vår lustgasdetektor, NOD.

Vi ser ett bra inflöde av potentiella kunder i de marknader vi redan etablerat oss men även ett mycket stort intresse i flera för oss nya länder.

Produktionsmässigt ligger vi i fas och på utvecklingssidan fortlöper samtliga projekt planenligt.

Vi har tidigare kommunicerat ett försäljningsmål om 70 MSEK för helåret 2022 och trots restriktioner kopplade till covid ser vi ingen anledning att korrigera detta.


Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi startat året starkt, jag är övertygad om att 2022 kommer bli ett mycket framgångsrikt år samtidigt som vi fortsätter att expandera på nya marknader för att trygga vår långsiktiga tillväxt.

Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

VD-Brev.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98