REGMAR

Medclair AB tecknar omfattande distributionsavtal med Messer Group GmbH.

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett omfattande distributionsavtal med Messer Group. Avtalet omfattar 14 europeiska länder och inleds med en större satsning på Frankrike och Spanien.

Avtalet avser uthyrning av Medclairs mobila destruktorer och är signifikant då Messer satsar offensivt på försäljning av färdigmixad lustgas med en inledande lansering i Frankrike. Just Frankrike är en viktig marknad för Medclair då landet står för en stor andel av Europas lustgasförbrukning. Landet är en av de prioriterade marknaderna för Medclair och avtalet innebär access till ett stort antal potentiella kunder.

Klimatproblemet är utöver arbetsmiljö en ytterst viktig fråga för allt fler vårdgivare, något som Medclair noterat i form av allt fler förfrågningar från kunder i olika länder. Att etablera en produkt på en ny marknad är dock i regel tidsödande, något som gör avtalet med Messer, som redan har en stark marknadsposition i ett flertal länder i Europa, värdefullt.

Avtalet med Messer öppnar flera av de marknader Medclair anser vara av strategisk vikt. Utöver de tidigare nämnda länderna Frankrike och Spanien möjliggör avtalet uthyrning i 14 länder. Medclair har i och med tecknandet av avtalet en räckvidd i samtliga länder inom Europa som bedöms relevanta.

Om Messer Group:
Messer är en tysklandsbaserad gasproducent. Messer grundades 1898 och är världens största familjeägda specialist inom industriella och medicinska gaser. Messer erbjuder sina produkter och tjänster i Europa, Asien, Nord samt Sydamerika under varumärket 'Messer - Gases for Life'.

"Ännu en framgång för Medclair, det är självklart ytterst tillfredställande att vi erbjuds avtal med stora väletablerade aktörer som ser värdet av våra produkter. Förtroendet att få Medclairs erbjudande presenterat mot kunderna av en så välrenommerad aktör som Messer är en stor fördel. Som vi tidigare konstaterat fortlöper arbetet med Medclairs expansion planenligt.
Vi har nu en mycket stark närvaro i UK, Frankrike och Tyskland och vänder nu blicken västerut för vidare expansion."

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 11juni 2021 kl 08.15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-210610-MESSER.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98