Medclair AB; Ökat fokus på klimatåtgärder i sjukvården i UK och USA.

I UK har en sjukvårdsreform, THE HEALTH AND CARE ACT 2022, genomförts. Den nya lagen innebär i korta drag att landet effektiviserar sina inköpsprocesser i syfte att uppnå en bättre och jämnare kvalitét i landets sjukvård. Ett viktigt steg är implementeringen av så kallade ICB, "integrated care boards" som skall ansvara för att påskynda förbättringsarbeten däribland säkerställa uppfyllelsen av landets ambitiösa klimatmål.

Lagen är viktig för Medclair då den tydliggör enskilda sjukhus ansvar att uppnå de aggressiva klimatmål som satts men en reducering av klimatpåverkan om 80% senast 2032 samt net zero 2040.
För Medclair AB är detta mycket positivt, ett antal system liknande ICB har etablerats redan under 2021 och bolaget har haft ett gott samarbete med dessa och även erhållit orders.

USA har även aviserat att över 60 ledare inom sjukvården tillsammans med president Biden förbundit sig att reducera klimatpåverkan inom sjukvården med 50% senast 2030. Medclair för sedan en tid samtal med flera potentiella partners och ser detta som en gynnsam indikation.

 

The health and care act är en formalisering av det vi sett komma sedan 2020. Nu finns dock tydliga direktiv som innebär att åtgärder mot klimatpåverkan måste genomföras nationellt vilket underlättar för våra distributörer i UK. Jag vet från mina kontakter på kundsidan att detta är efterlängtat bland de inom sjukvården i UK som vill se ett ökat investeringstempo i klimatfrämjande teknik..
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98