REGMAR

Medclair AB inleder ett samarbete med engelska BPR Medical.

Medclair AB har inlett ett strategiskt samarbete med BPR Medical, en ledande leverantör av medicinsk utrustning. Syftet med samarbetet är att erbjuda vårdgivare i Storbritannien en komplett lösning för säker behandling med lustgas anpassad till lokala tillämpningar.

BPR Medical är en väletablerad leverantör av utrustning för medicinska gaser. Bolaget, etablerat 1990, erbjuder bland annat produkter avsedda för inandning av lustgas. Medclair har sedan en tid fört samtal med BPR kring hur bolagen på bästa sätt kan samverka på den engelska marknaden inför den stora omställning som landets klimatmål för sjukvården innebär.

För Medclairs del underlättar detta insteget på marknaden avsevärt då vårdgivare med enkla och säkra metoder kan börja använda utrustning från Medclair.

Se nedan för pressmeddelande publicerat 2021-05-04 av BPR Medcial.

"Jag är oerhört glad att teamet på Medclair AB på så kort tid har etablerat ett samarbete med en så välrenommerad aktör som BPR. Samarbetet innebär inte bara att vi förenklar vårt intåg på den engelska marknaden utan att vi även får tillgång till BPRs kunskap, både om marknaden men också kring regulatoriska frågor i Storbritannien efter Brexit. Samarbetet är också ett tecken på hur angelägen klimatfrågan är i landet, hela kedjan från leverantör till vårdgivare jobbar intensivt på att undersöka och implementera lösningar för att minska växthusgasutsläppen - där är vi på Medclair en självklar hjälp på vägen.", säger Mikael König, koncernchef.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04 maj 2021 kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.se

Bifogade filer

PM-210504-BPR.pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90