Medclair AB erhåller testbeställning från UK samt inleder förhandlingar med ledande gasbolag i USA.

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett avtal omfattande en större installation med The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Ordern omfattar dels en större centraldestruktor(CDU) samt 4 mobila destruktorer (MDU) och ett antal lustgasdetektorer (NOD). Avtalet innebär att Newcastle under 3 månader hyr utrustning av Medclair för att implementera och utvärdera säkra metoder för lustgashantering.

Medclair AB har även bjudits in till förhandlingar med en av de ledande gasleverantörerna i USA kring möjligheten att agera återförsäljare åt Medclair.

Newcastle

Avtalet omfattar som nämnts i inledningen ett omfattande paket vilket möjliggör för Newcastle att testa Medclairs lösningar inom flera områden där lustgas används. I Storbritannien används lustgas utöver vid förlossning även vid ett flertal andra procedurer, ett av skälen att UK utgör en för Medclair ytterst viktig marknad.

Överenskommelsen innebär att Medclair tillhandahåller hårdvara samt rådgivning, kunden kommer själv ansvara för installation och kringarbeten.
Vidare innebär avtalet att Medclair har rätt att använda de data som framkommer vid testerna, en fördel vid kommande förhandlingar med andra vårdgivare i UK.

Målsättningen med avtalet är att kunden efter testperioden skall teckna ett ordinarie hyresavtal samt komplettera med utrustning i sådan omfattning att hela sjukvårdsområdets behov täcks. Medclairs bedömning är att testerna har mycket goda förutsättningar att vara framgångsrika och följas av ett längre avtal.

Leverans planeras under det andra halvåret 2021.

Newcastle har ett mycket gott renommé i miljöfrågor, detta är positivt då andra aktörer inom och utanför UK kan erbjudas att observera testerna samt ta del av resultatet. Newcastle har konstaterat att en implementation av Medclairs teknik är en förutsättning för att nå sjukvårdens miljömål 2030.

USA

Medclair har bjudits in till samtal i syfte att lansera Medclairs lösningar i USA. Samtalen kommer föras med en av de ledande leverantörerna av medicinsk gas i USA. Som tidigare kommunicerats är Medclairs målsättning att etablera kontakter inom Nordamerika under det andra halvåret.
Att en större aktör med en omfattande säljresurs nu kontaktar Medclair innebär goda förutsättningar att inom de närmsta 12 månaderna erbjuda Medclairs sortiment i USA.

Kommentar från koncernchef Mikael König:
"En order från Newcastle är oerhört tillfredsställande. Området har en sådan tyngd inom sjukvårdens miljöfrågor i UK som innebär att deras vägval påverkar många andra. Vi har under en längre tid fört samtal och tillsammans utforskat hur Medclair kan lösa deras utmaningar. Utöver Newcastle har vi redan en beställning på testutrustning från Manchester samt för dialog med ett stort antal vårdgivare på de brittiska öarna inklusive Skottland och Wales. Vi för även flera intressanta samtal med tänkbara återförsäljare, nu även i USA, och kan konstatera att ett flertal aktörer fått upp ögonen för vilket värde ett samarbete med Medclair kan innebära".

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-210628-USA.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98