Intensifierat fokus på träning och utbildning av sjukhuspersonal

Jannik Jensen, tidigare Internationell Sales Manager på Meclair AB, kommer från och med den första augusti övergå till att verka som konsult med fokus på utbildning och träning av sjukhuspersonal internationellt samt representera Medclair i Danmark. Förändringen ska ses mot bakgrund av att Medclair under de senaste åren byggt upp ett starkt internationellt nätverk och en växande orderbok, men också det faktum att innan Medclairs produkter kan levereras måste personalutbildningsinsatser genomföras vilket har varit och en trång sektor. Utöver detta är förändringen ett naturligt steg i och med rekryteringen av Linda Olin som ny sälj- och marknadschef från april 2023.  

"Jag är glad att vi tillsammans med Jannik nu tar detta steg. Via vår överenskommelse kan vi intensifiera det viktiga arbetet med personalutbildningsinsatser, samtidigt som vi fortsatt har tillgång till Jannik för den typ av marknadsföringsinsatser han med stor framgång utfört under sin tid som anställd hos Medclair. Samtidigt kan vi frigöra resurser till andra behov och öka vårt fokus på orderingång", säger Jonas Lundh", VD Medclair AB.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som bland annat används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-230724.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98