Delårsrapport januari - juni 2017

Finansiell översikt första halvåret 2017
(jämfört med maj-dec 2016, 8 mån)

  • Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 mkr (1,46 mkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 62,1 % (59,6 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr (-1,87 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,38mkr (-1,96 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr).
  • Kassaflödet från den löpnade verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr).

VD kommentar
NOTERADE PÅ NGM, LANSERING AV PRODUKTER OCH FOKUS PÅ TILLVÄXT!

Det första kvartalet kännetecknades av arbetet med att notera bolaget på NGM-börsen samt fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad.

Bolaget har tidigare kommunicerat att utmaningar gällande produktutveckling inneburit försenade leveranser. Jag noterar med stor tillfredsställelse att samtliga medarbetare bidragit till att vi lyckades lansera både en ny klockmodell och kommunikationssystem under perioden. Med REFCOM i vår produktportfölj når vi nya sporter och breddomare. Bolaget blir därmed en mer komplett leverantör av kommunikationssystem.

Bolaget har också kommunicerat att noteringsprocessen tog längre tid än planerat och tog resurser från det operativa arbetet. Jag noterar även här med tillfredställelse att Bolaget under senare delen av första halvåret haft mer resurser som fokuserat på marknadsarbetet och att försäljningstillväxten börjar ta fart.

Det är inte min avsikt att i denna rapport kommentera bolagets resultatutveckling men Spintso har som framgår av delårsrapporten fortfarande en bit kvar till lönsamhet. Jag får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen vid ett senare tillfälle da vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Bolaget ser framemot andra halvåret och det är fortsatt fokus på att öka antalet distributörer och återförsäljare samt att öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteter direkt till förbund och ligor samt via återförsäljare och egen e-handel till slutkund. Bolaget fortsätter succesivt att lansera de nya produkterna i Europa och Nordamerika.

Det finns en mängd nya möjligheter för våra produkter inom men framförallt utanför fotbollen och dessa ska vi försöka ta vara på.

Peter Evertsson, VD

För hela delårsrapporten se bifogad pdf.

Göteborg, 25 augusti 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl. 8.30


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90