REG

Förtydligande om bolagets informationspolicy

Det förekommer frågor från enskilda aktieägare och andra intressenter gällande bolagets kanaler för informationsgivande därför förtydligar och klargör bolaget sin informationspolicy.

Bolaget arbetar efter fastställd informationspolicy. Bolaget har historiskt informerat på sin hemsida {blogg news) och i sociala medier när det gäller nyheter av mindre karaktär som bolagets ledning inte bedömt vara sådan information som bolaget är skyldig att via PM offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksordning, tex när idrottsförbund testat eller köpt mindre order. Bolaget bedömer heller inte att teckna avtal med distributörer utan koppling till ordervärde är information av sådan art att bolaget är skyldigt att offentliggöra informationen enligt EU:s marknadsmissbruksordning. Om det finns ett ordervärde som väsentligt påverkar bolagets verksamhet kommer bolaget att offentliggöra informationen i pressmeddelande.

Bolaget har historiskt informerat via offentliggörande av PM när det gäller bokslutskommunikéer, delårsrapporter och annan information som ledningen bedömt vara av sådan art att bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksordning.

Det har förekommit frågor från enskilda aktieägare och andra intressenter gällande bolagets kanaler för informationsgivande, dvs när bolaget kommunicerar på sin hemsida och när bolaget kommunicerar via pressmeddelanden. Bolaget har historiskt kommunicerat enligt ovan beskrivning. För att undvika framtida missförstånd kommer bolaget framgent när det gäller inbrytning på nya marknader att kommunicera detta via PM eller delårsrapporter. Bolaget kommer vara återhållsammare med att lägga ut information på bolagets hemsida samt förtydliga (bloggnews) vilken information som publiceras enbart på hemsidan.

Bolagets varumärke är etablerat inom flera sporter och bolaget hade vid årsskiftet 46 återförsäljare som säljer våra produkter i 20-talet länder. För att undvika missförstånd och misstolkningar i rådande situation vill Bolaget informera att avtal tecknats med ytterligare tre distributörer utan koppling till ordervärde där bolagets ledning bedömer att information är av sådan art att bolaget inte är skyldigt att offentliggöra informationen enligt EU:s marknadsmissbruksordning. Bolaget har redan offentliggjort ett av dessa samarbeten på sin hemsida och offentliggör i detta PM de andra samarbetena. På torsdag 20 februari informerades att bolagets tecknat avtal med Huppiness Co Ltd, Korea enligt följande.

"Huppiness Co Ltd are specialised on e-commerce and they see the needs of innovative referee equipment for Korea market. -We are excited and welcome our new members to Spintsoteam. Korea is a new market for us. We believe Huppiness will help visulaising Spintso brand in Asia via following web shops Bestyours / Buytop / Funkeyboy/ Huppiness / Kkamandol, says Peter Evertsson, CEO at Spintso International."

Digital Referee, USA, är ett relativt nystartat företag som riktar sig till idrottsdomare och fokuserar på Spintsos produkter. www.digital-referee.com Grundaren Frank D Zoldak är fotbollsdomare med ett brett nätverk i USA. -Digital referee blir först att lansera REFCOM och REFCOM LITE i USA som är en väldigt stor marknad. Det blir spännande att se hur den amerikanska marknaden tar emot våra kommunikationssystem säger Peter Evertsson.

Sporting Touch, Storbritannien, etablerades 1990 och har stort lager med show room. De är väl etablerade och säljer bla Nike, Adidas, Hummel och Umbro. www.sportingtouch.com De är numera stolt "officiell retail partner to The Referees Association" och säljer domarutrustning till deras medlemmar. Vi ser potential i Spinstos innovativa produkter säger Grant Bradbury. -Spintso är sedan tidigare etablerade i Storbritannien men det blir intressant att följa hur Sporting touch kan öka kännedomen om vårt varumärke och våra produkter säger Peter Evertsson.

Spintso har som sagt etablerat sitt varumärke inom flera sporter och ökar nu antalet återförsäljare från 46 till 49 som tillsammans säljer våra produkter i ett 20-tal länder till domare och förbund på alla nivåer och sporter. Bolaget driver i egen regi en digital plattform för e-handel och direktförsäljning till förbund.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post:[email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90