Förslag framförda inför Medclair Invests årsstämma

Inför årsstämman i Medclair Invest AB (publ) den 11 maj har familjen Szabo, bolagets största ägare, med närstående meddelat att de avser att föreslå årsstämman att utöka antalet styrelseledamöter från nuvarande fyra (4) till sex (6) ledamöter. Vidare föreslår familjen Szabo omval Lars Zacharoff, Mark Baljeu, Tomas Nyberg och Daniel Eriksson, samt nyval av Svante Adde och Lars Fritz.

Arvodet till styrelsens ledamöter föreslås vara oförändrat och utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 60 000 kr till ordinarie ledamöter.

Dessutom föreslås omval av Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudrevisor.

För övriga beslutsunderlag hänvisas till kallelse för årsstämman som publicerades 12 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

AGM2023.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98