Familjen Szabo har avyttrat 2 500 000 aktier i Medclair Invest

Familjen Szabo, Medclair Invests största ägare, har avyttrat 2 500 000 aktier i bolaget till en grupp inhemska investerare. Efter försäljningen uppgår familjen Szabos innehav till cirka 4 000 000 aktier,  motsvarande omkring 4,8% av aktierna i bolaget.

Mikael König, vd i Medclair Invest har förvärvat 500 000 aktier av de aktuella aktierna. Transaktionen genomfördes till kurs 1,15 kronor per aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98