Distributörsavtal UK gällande lustgasdetektor

BeaconMedaes, en del i Atlas Copco koncernen, som sedan tidigare erbjuder Medclairs centrala lösningar för hållbar lustgashantering, har ingått ett distributörsavtal med Medclair gällande personburna detektorer för lustgasexponering i UK. Avtalet omfattar förutom distribution även service och support. 

Avtalet förväntas leda till en bättre exponering och ökad försäljning av produkten i UK.

Citat från BeaconMedaes:
"The exclusive distribution of Medclair AB:s Nitrous Oxide Detector is a monumental stride in our  unwavering quest to equip the healthcare sector with solutions that are not only environmentally responsible but also paramount in ensuring clinical safety" says Paul Owen, UK- Sustainability Sales Manager at BeaconMedaes UK. "This partnership is a testament to our dedication to sustainability and our relentless pursuit of technological advancements that serve the healthcare industry and forms an integral part of the BeaconMedaes turnkey sustainability offering"

"BeaconMedaes är en för oss viktig partner. De har på kort tid placerat våra centrala anläggningar som en etablerad produkt i UK och driver med framgång ett flertal affärer framåt" säger Jonas Lundh, VD Medclair AB. "Att Beacon nu väljer att inkludera vår NOD är ett naturligt steg och kommer innebära en kraftigt ökad exponering av produkten mot den för oss så viktiga marknaden i UK"


Lustgas är en effektiv smärtlindring som bland annat används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-240129-BM.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98