Medclair - användare tilldelas klimatpris Royal Devon University Healthcare Fondation har tilldelats ett pris relaterat till deras insatser för klimatneutral sjukvård. Medclairs lösningar pekas ut som en viktig komponent...
REG MAR
Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2023 Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden januari - september 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB....
Medclair Invest - Presentation kvartal 3 Torsdag den 2 november presenterar Medclair Invest sin rapport för det 3:e kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra...
Medclair tilldelas prestigefylt pris i UK. Medclair har tilldelats priset "Sustainable Achievement Award" för sina lösningar för hållbar och lustgas. Priset utdelas av IHEEM, the  Institute of Healthcare Engineering & Est...
Medclair Invest - Teckningsoption TO2 Medclair Invest  informerar om att teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2 ("TO 2"), som emitterades i samband med Medclair Invests företrädesemission i oktober 2021,...
Medclair erhåller order från återvinningsanläggning i EU Medclair har under våren 2023 lanserat en lösning för att hantera lustgasflaskor åt industriella kunder i återvinningsbranschen. En större beställning har nu genomförts av en kun...
Medclair lanserar ny produktlinje för bättre klimat Medclair AB har noterat ett ökat intresse från återvinningsbranschen för lösningar som möjliggör klimatvänlig hantering av lustgasflaskor. Den nya produktserien, "Recycling Destr...
Presentation Collection Unit Med anledning av dagens PM kommer Medclair i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en presentation och frågestund onsdag den 13 september. Sändningen börjar 13:00 och ka...
Medclair lanserar patenterad lösning för hållbar lustgas med betydande marknadspotential Medclair AB, en ledande leverantör av hållbar lustgas, har utvecklat ett världsunikt portabelt uppsamlingssystem för att möjliggöra klimatvänlig och säker lustgasanvändning. Prod...
Familjen Szabo har avyttrat 2 500 000 aktier i Medclair Invest Familjen Szabo, Medclair Invests största ägare, har avyttrat 2 500 000 aktier i bolaget till en grupp inhemska investerare. Efter försäljningen uppgår familjen Szabos innehav til...
Medclair AB förstärker sin säljorganisation Medclair, en ledande leverantör av hållbar lustgas, förstärker sin säljorganisation med två nya medarbetare. Rekryteringen är ett led i bolagets plan att öka sin exportförsäljning.
REG MAR
Medclair Invest - Delårsrapport januari - juni 2023 Delårsrapport januari - juni 2023
Medclair Invest - Q&A Onsdag den 23 augusti presenterar Medclair Invest sin rapport för det 2:a kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra e...
Medclair - erhåller tilläggsorder på MDUer till ett värde av cirka 2 MSEK Medclair har under dagen erhållit en tilläggsorder från en engelsk trust. Värdet på ordern uppgår till c.a 2 miljoner kronor. Trusten har sedan tidigare 6 MDUer. För ytterligare...
Medclairs sälj- och marknadschef lämnar bolaget Linda Olin har meddelat att hon, på eget initiativ, beslutat att lämna sin roll som sälj- och marknadschef på Medclair AB. Linda har varit anställd sedan april 2023. För ytterli...
Intensifierat fokus på träning och utbildning av sjukhuspersonal Jannik Jensen, tidigare Internationell Sales Manager på Meclair AB, kommer från och med den första augusti övergå till att verka som konsult med fokus på utbildning och träning a...
Medclair erhåller order från återvinningsanläggning i UK Medclair har sedan våren 2023 utformat en lösning för att hantera lustgasflaskor åt industriella kunder i återvinningsbranschen. En första beställning har nu genomförts av en kun...
Teckningsoptioner - utfall emission Vid bolagsstämman den 11 maj beslutades att erbjuda personal i Medclair Invest och dess dotterbolag möjligheten att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Emissionen mottogs mycke...

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98