Klimatsmart förlossning med Medclairs teknik, en studie. BJOG: an International Journal of Obstetrics & Gynaecology publicerade 2024-01-25 en studie där man undersöker klimatpåverkan inom förlossning. Studien lyfter fram den teknik Med...
Distributörsavtal UK gällande lustgasdetektor BeaconMedaes, en del i Atlas Copco koncernen, som sedan tidigare erbjuder Medclairs centrala lösningar för hållbar lustgashantering, har ingått ett distributörsavtal med Medclair...
Medclair - central destruktor beställd av privat sjukhusoperatör i UK. Medclair har fått en beställning av en central lustgasdestruktor (CDU) från en fastighetsförvaltare med driftansvar för ett engelskt sjukhus. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 MS...
Medclair - kompletteringsorder från kund i återvinningsindustrin Medclair har fått en kompletteringsorder från en befintlig kund i Storbritannien inom återvinningsbranschen  avseende  lösning för hantering av lustgasflaskor. Ordervärdet uppgår...
Medclair Invest - Rapporttillfällen 2024 Under 2024 kommer Medclair Invest AB att avge rapporter vid följande tillfällen.
REG MAR
Medclair vinner upphandling i Region Skåne. Medclair har tillsammans med Sandbäckens Medicinska gaser lämnat anbud inom ramarna för den upphandling av centrala lustgasdestruktor som Region Skåne publicerade oktober 2023.
Medclair - användare tilldelas klimatpris Royal Devon University Healthcare Fondation har tilldelats ett pris relaterat till deras insatser för klimatneutral sjukvård. Medclairs lösningar pekas ut som en viktig komponent...
REG MAR
Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2023 Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden januari - september 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB....
Medclair Invest - Presentation kvartal 3 Torsdag den 2 november presenterar Medclair Invest sin rapport för det 3:e kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra...
Medclair tilldelas prestigefylt pris i UK. Medclair har tilldelats priset "Sustainable Achievement Award" för sina lösningar för hållbar och lustgas. Priset utdelas av IHEEM, the  Institute of Healthcare Engineering & Est...
Medclair Invest - Teckningsoption TO2 Medclair Invest  informerar om att teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2 ("TO 2"), som emitterades i samband med Medclair Invests företrädesemission i oktober 2021,...
Medclair erhåller order från återvinningsanläggning i EU Medclair har under våren 2023 lanserat en lösning för att hantera lustgasflaskor åt industriella kunder i återvinningsbranschen. En större beställning har nu genomförts av en kun...
Medclair lanserar ny produktlinje för bättre klimat Medclair AB har noterat ett ökat intresse från återvinningsbranschen för lösningar som möjliggör klimatvänlig hantering av lustgasflaskor. Den nya produktserien, "Recycling Destr...
Presentation Collection Unit Med anledning av dagens PM kommer Medclair i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en presentation och frågestund onsdag den 13 september. Sändningen börjar 13:00 och ka...
Medclair lanserar patenterad lösning för hållbar lustgas med betydande marknadspotential Medclair AB, en ledande leverantör av hållbar lustgas, har utvecklat ett världsunikt portabelt uppsamlingssystem för att möjliggöra klimatvänlig och säker lustgasanvändning. Prod...
Familjen Szabo har avyttrat 2 500 000 aktier i Medclair Invest Familjen Szabo, Medclair Invests största ägare, har avyttrat 2 500 000 aktier i bolaget till en grupp inhemska investerare. Efter försäljningen uppgår familjen Szabos innehav til...
Medclair AB förstärker sin säljorganisation Medclair, en ledande leverantör av hållbar lustgas, förstärker sin säljorganisation med två nya medarbetare. Rekryteringen är ett led i bolagets plan att öka sin exportförsäljning.
REG MAR
Medclair Invest - Delårsrapport januari - juni 2023 Delårsrapport januari - juni 2023

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98