Pressmeddelanden

Medclair - användare tilldelas klimatpris Royal Devon University Healthcare Fondation har tilldelats ett pris relaterat till deras insatser för klimatneutral sjukvård. Medclairs lösningar pekas ut som en viktig komponent...
REG MAR
Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2023 Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden januari - september 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB....
Medclair Invest - Presentation kvartal 3 Torsdag den 2 november presenterar Medclair Invest sin rapport för det 3:e kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra...
Medclair tilldelas prestigefylt pris i UK. Medclair har tilldelats priset "Sustainable Achievement Award" för sina lösningar för hållbar och lustgas. Priset utdelas av IHEEM, the  Institute of Healthcare Engineering & Est...
Medclair Invest - Teckningsoption TO2 Medclair Invest  informerar om att teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2 ("TO 2"), som emitterades i samband med Medclair Invests företrädesemission i oktober 2021,...
Medclair erhåller order från återvinningsanläggning i EU Medclair har under våren 2023 lanserat en lösning för att hantera lustgasflaskor åt industriella kunder i återvinningsbranschen. En större beställning har nu genomförts av en kun...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98