Solnabergs fastighet, Solna Bladet 3, värderas till 1 300 mkr en värdeuppgång med 8,3%

Solnaberg Property AB har genomfört en sedvanlig årsskiftesvärdering 2021/2022 av bolagets fastighet Solna Bladet 3. I fastighetsvärderingen som gjorts, liksom vid tidigare tillfällen, av Svefa AB har Bladet 3 åsatts ett marknadsvärde om 1 300 mkr inom ett värdeintervall om 1 250 till 1 350 mkr. Värderingen innebär en värdejustering om + 8,3 % jämför med motsvarande värdering vid föregående årsskifte.

Uppvärderingen av Bladet 3 med 100 mkr under 2021 speglar de värdehöjande investeringar som gjorts i fastigheten vilket i kombination med nyuthyrning skapat ett ökat fastighetsvärde trots den oro som i stort kännetecknat marknaden för kontorsfastigheter under det senaste året.

Stockholm den 20 december 2021
Solnaberg Property AB

För ytterligare information vänligen kontakta

Johan Ericsson, VD
Telefon; 070 544 00 00
Mail; [email protected]

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99,


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31