REG

Solnaberg Property utser Johan Ericsson till ny vd

Styrelsen för Solnaberg Property har beslutat att utse Johan Ericsson till ny vd.

Styrelsen för Solnaberg Property har utsett Johan Eriksson till ny vd. Han är idag vd för det noterade fastighetsbolaget Logistea, styrelseordförande i bostadsutvecklaren SHH Bostad AB och styrelseordförande i Nyfosa AB. Johan Ericsson är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom Catella-koncernen.

- Styrelsen anser att Johan är rätt person att ta över ledarskapet av Solnaberg. Han känner fastighetsbranschen mycket väl och kommer att bidra med sin mångåriga och breda erfarenhet av olika roller inom fastighetsförvaltning, säger styrelsens ordförande Pontus Kågerman.

Johan Ericsson efterträder Jörgen Lundgren som lämnar bolaget för annat uppdrag i början av juni. Johan kommer att tillträda tjänsten i mitten av maj och arbeta sida vid sida med Jörgen under en övergångsperiod.

Stockholm den 29 april 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Kågerman
Ordförande Solnaberg Property
Tel: +46 (0) 70 349 29 45

alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under september 2016 fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31