REGMAR

Solnaberg Property gör förändringar i ledningen av bolaget

Johan Ericsson har meddelat att han avser lämna sin post som VD för Solnaberg Property AB för att fokusera på uppdrag utanför bolaget.

Styrelsen har utsett Anna Reuterskiöld till ny VD från och med den 1 mars 2023. Johan Ericsson kommer under en övergångsperiod, fram till halvårsskiftet 2023, att fortsätta sitt engagemang i Solnaberg Property och biträda Anna Reuterskiöld.

Anna Reuterskiöld har en gedigen erfarenhet från fastighetssektorn med en bakgrund som partner och chef för den svenska verksamheten inom CapMan Real Estate där hon arbetat med utvecklingen av ett antal kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, bl. a. med utvecklingen av Solnaberg Propertys fastighet Solna Bladet 3. Tidigare har Anna Reuterskiöld arbetat för Skanska Fastigheter. Idag är hon engagerad i Atell AB, som utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och Mälardalen.  

Pontus Kågerman, styrelsens ordförande, kommenterar:

 "Styrelsen för Solnaberg Property tackar Johan för hans förtjänstfulla insatser samt hälsar Anna Reuterskiöld välkommen som VD."

Den 23 februari 2023

Solnaberg Property AB

För mer information kontakta Pontus Kågerman, styrelseordförande, [email protected]

Denna information är sådan information som Solnaberg Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 klockan 12:00


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31