Nya utökade hyresavtal tecknade

Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.

Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt förlängt och utökat hyresavtal med Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB avseende förhyrning av 2 858 m2 till utgången av 2032. Tidigare förhyrd yta uppgick till 2 186 m2 med en kontraktstid till januari 2024. Tillkommande yta var tidigare vakant.

Aktiv Ortopedteknik AB är ett marknadsledande företag inom ortopedteknik och erbjuder individanpassade hjälpmedel inom proteser, ortoser m.m. Aktiv Ortpedteknik ingår i den tyska Ottobock koncernen, ett världsledande företag inom området.

Vidare har ett hyresavtal tecknats med Lm Layer & Mesh AB avseende en källaryta om 945 m2 som tidigare hyrdes av ICA och nyttjades som datahall. I anslutning till att ICA:s förhyrning löper ut i augusti 2022 kommer Layer &Mesh att hyra lokalen för fortsatt användning som datahall. Hyresavtalet med Layer & Mesh har en kontraktstid till juli 2032.

Layer & Mesh är ett snabbväxande utvecklingsbolag och wholesale leverantör inom infrastruktur, kommunikation och virtualisering. Layer&Mesh arbetar med alla fysiska bärare och framför allt datalager 1-2-3.

För Solnaberg innebär kontraktsförändringarna ökade hyresintäkter om 2 820 tkr per år samtidigt som i ordningsställandet av lokalerna innebär en investering om ca 17 500 tkr. Vidare innebär förhyrningen att fastigheten Bladet 3, nu är fullt uthyrd fram till år 2032 med undantag för en mindre källaryta.

Stockholm den 3 juni 2022

Johan Ericsson, VD
Telefon; 070 544 00 00
Mail; [email protected] 

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ), 
www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31