Kommentar med anledning av Sterner Stenhus Förvaltning ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) ("Solnaberg") har noterat att Sterner Stenhus Förvaltning AB ("Sterner Stenhus") idag den 19 februari 2020 har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg om att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till Sterner Stenhus ("Erbjudandet"). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Sterner Stenhus pressmeddelanden som offentliggjordes idag den 19 februari 2020 och som hålls tillgängliga på www.sternerstenhus.se/aktuellt/.

För mer information kontakta Jörgen Lundgren, vd, [email protected], +46 76 843 05 08.

OM SOLNABERG PROPERTY
Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under september 2016 fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB. Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31