REG

Valberedningen föreslår Jens Wingren till styrelsen

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.

Jens Wingren ersätts på VD-posten den 1 maj 2021 av Erik Bech-Jansen som fram till nu varit ledamot av styrelsen.

Jens har en bred erfarenhet från arbete med affärsutveckling och strategi. Han har haft ett antal ledande befattningar och arbetar idag främst som aktiv investerare. Jens är näst största ägare i Secits.

Erik Bech-Jansen, Martin Mildner och Adam Lindberg har avböjt omval till styrelsen. Samtliga avgående ledamöter har signalera fortsatt engagerade i bolaget.

Mot bakgrund av bolagets strategi att växa genom förvärv förväntar sig valberedningen att styrelsen kommer att kunna fyllas på under årets gång och har därför avstått att inför årsstämman föreslå nya ledamöter.

"En motivering till att vi nu minskar antalet ledamöter är just för att skapa utrymme för nomineringar under året", säger valberedningens ordförande Stefan Wilhelmson.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, ordförande

Tel: 070-817 55 29
E-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]