REG
Kommuniké från årsstämma i Secits Holding AB Årsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls i Hägersten den 27 maj 2024. Årsstämman beslutade, bland annat, följande. Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde...
REG MAR
Publicering av delårsrapport, Q1 -24 Secits Holding AB publicerar delårsrapport, Q1 -24
REG
Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2023 Säkerhetsbolaget Secits har publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns för läsning och nedladdning på företagets webbplats och nås via följande länk: https://...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, kallas till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 26, i Hägersten, Stockholm....
REG
SECITS VÄLKOMNAR BALDER SOM NY KUND I LARMCENTRALEN Secits dotterbolag Westra Security har tecknat avtal med Fastighets AB Balder om hisslarmsuppkopplingar för bolagets samtliga fastigheter. Det samlade värdet är knappt 2 mkr. Avt...
REG MAR
PM Bokslutskommuniké januari - december 2023 Fjärde kvartalet oktober - december 2023 • Intäkterna uppgick till 30 866 (33 846) kSEK • EBITDA uppgick till -6 705 (-4 952) kSEK • Resultat per aktie var -0,21 (-0,54) kr • Ka...
REG
SECITS Holding meddelar sista dag för handel med BTA SECITS Holding AB:s ("SECITS" eller "Bolaget") företrädesemission vars teckningstid avslutades den 13 december har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att si...
REG
Secits Holding AB utökar säkerhetsuppdraget till internationellt flyg- och rymdindustribolag Säkerhetsbolaget SECITS har sedan 2022 levererat en helhetslösning omfattande passersystem, kamerabevakning och inbrottslarm till ett internationellt flyg-och rymdindustribolag f...
REG
SECITS Holding fattar beslut om riktad kvittningsemission till garanter av företrädesemissionen SECITS Holding AB ("SECITS" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som godkändes på en extra bolagsstämma 13 november 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband med d...
REG MAR
SECITS Holding offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Teckningstiden i SECITS Holding AB ("SECITS" eller "Bolaget") företrädesemission ("Företrädesemissionen") avslutades den 13 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till 100...
REG
Secits Holding AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Secits Holding AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).   Secits Holding AB har av...
REG
Teckningsperioden i SECITS Holdings företrädesemission inleds idag Teckningsperioden i SECITS Holdings företrädesemission inleds idag     Idag, den 29 november 2023, inleds teckningsperioden i SECITS Holding AB:s ("Secits" eller "Bolaget") föret...
REG
SECITS Holding offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission SECITS Holding offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission   Styrelsen för SECITS Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") beslutade den 10 oktober 2023 om...
REG
PM -uppdatering om ny tidsplan SECITS Holding presenterar ny indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission av aktier   Styrelsen för SECITS Holding AB ("SECITS" eller "Bolaget") beslutade den...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023 Kommuniké från extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023   Idag, den 13 november 2023, hölls extra bolagsstämma i SECITS Holding AB org.nr: 559033-1988. Nedan följer en sa...
REG MAR
Secits Holding AB levererar säkerhet till myndighet Secits Holding AB levererar säkerhet till myndighet   Secits Holding har mottagit en order av säkerhetsteknisk utrustning med tillhörande tjänster från en svensk myndighet. Det s...
REG
Tidplan företrädesemission Secits SECITS Holding justerar indikativ tidplan för tidigare kommunicerad företrädesemission av aktier   Styrelsen för SECITS Holding AB ("SECITS" eller "Bolaget") beslutade den 2023-1...
REG MAR
Delårsrapport januari - september 2023 Secits Holding AB Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2023 Tredje kvartalet juli - september 2023 • Intäkterna uppgick till 23 804 (27 721) kSEK • EBITDA uppgick till -1 123 (-2 8...

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]