Pressmeddelanden

REG MAR
Publicering av delårsrapport, Q1 -24 Secits Holding AB publicerar delårsrapport, Q1 -24
REG
Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2023 Säkerhetsbolaget Secits har publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns för läsning och nedladdning på företagets webbplats och nås via följande länk: https://...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, kallas till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 26, i Hägersten, Stockholm....
REG
SECITS VÄLKOMNAR BALDER SOM NY KUND I LARMCENTRALEN Secits dotterbolag Westra Security har tecknat avtal med Fastighets AB Balder om hisslarmsuppkopplingar för bolagets samtliga fastigheter. Det samlade värdet är knappt 2 mkr. Avt...
REG MAR
PM Bokslutskommuniké januari - december 2023 Fjärde kvartalet oktober - december 2023 • Intäkterna uppgick till 30 866 (33 846) kSEK • EBITDA uppgick till -6 705 (-4 952) kSEK • Resultat per aktie var -0,21 (-0,54) kr • Ka...
REG
SECITS Holding meddelar sista dag för handel med BTA SECITS Holding AB:s ("SECITS" eller "Bolaget") företrädesemission vars teckningstid avslutades den 13 december har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att si...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]