REGMAR

Uppdatering avseende Covid-19

På grund av Coronakrisen och rådande omständigheter förväntar sig Secits ett betydande omsättningstapp men begränsad resultatpåverkan jämfört med första halvåret föregående år. Secits har korttidspermitterat flertalet anställda med anledning av detta. Vidare kommer lånet om 4 miljoner SEK från Formue Nord ej att lösas i förtid som tidigare meddelat.

Med anledning av Coronakrisen ser Secits att planerad verksamhet hos kunder blir skjuten på framtiden med ett betydande omsättningstapp under första halvåret som effekt. Vidtagna åtgärder, däribland korttidspermitteringar av flertalet anställda samt det effektivitetsprogram bolaget genomförde under föregående år, medför att resultatpåverkan (EBITDA-nivå) bedöms bli begränsad under perioden jämfört med första halvåret föregående år. Secits har goda dialoger med kunder, leverantörer och anställda och även om stor osäkerhet för närvarande präglar marknaden bedömer Secits i dagsläget att verksamheten kan återgå till det normala efter halvårsskiftet. Secits har arbetat hårt för att säkra förmågan att snabbt kunna svara på en återgång till normal efterfrågan.

Det lån Secits tecknade med Formue Nord sommaren 2019 förfaller under juli månad. Återstående skuld uppgår till 4 miljoner SEK och kommer ej att lösas i förtid som tidigare meddelat. Styrelsen och ledning ser över olika alternativ för att lösa detta på bästa sätt för aktieägarna utifrån rådande omständigheter.

För ytterligare information

Jens Wingren, CEO

Tel: 073-037 90 70

E-post: [email protected]

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2020 klockan 16:15 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]