REGMAR

Secits utser Paul Trygger till ny VD

Styrelsen för Secits Holding AB ("Secits") har utsett Paul Trygger till ny VD för koncernen.

Paul Trygger har lång erfarenhet som ledande befattningshavare med särskilt fokus på affärs- och strategiutveckling, försäljning och ledarskap, och har under de senaste åren bedrivit konsultverksamhet inom dessa områden. Som konsult har Paul bland annat haft uppdrag inom Secitskoncernen, och är därmed väl bekant med såväl organisationen som branschen Secits verkar i.

Förutom egen verksamhet har Paul Trygger under många år haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB. Som VD har han lett säljorganisationer med cirka 100 medarbetare och som försäljningschef har han ansvarat för upp till 400 medarbetare. Paul har även erfarenhet från säkerhetsbranschen från sin tid som ägare och ledare för AB Trygghetsgruppen, där han ledde ett team om 40 säljare för G4S räkning.

"Vi är mycket glada över rekryteringen av Paul Trygger som ny VD för Secits. Med starkt ledarskap och bred säljkompetens är Paul mycket väl rustad att lotsa Secits till nästa nivå efter förvärven av Säkra Larm och Westra. Att han redan känner verksamheten är förstås ytterligare en fördel", säger Secits ordförande Carl-Gustav Nilsson.

"Jag ser fram mot att fortsätta arbeta med Secits i en ny roll, och jag ser fram emot att ta mig an denna nya utmaning. Efter att ha arbetat med Secits i många år ser jag stor möjlighet att skapa lönsam tillväxt och utveckla koncernens affär på bred front", säger tillträdande VD Paul Trygger.

Jonas Lundberg som varit tillförordnad VD sedan mars 2022 lämnar Secits i samband med Paul Tryggers tillträde.

"Vi tackar Jonas för ett gott samarbete och goda insatser, inte minst med att skapa en stark ledningsgrupp", säger Carl-Gustav Nilsson.

För ytterligare information:

Carl-Gustav Nilsson, Styrelsens ordförande

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 20:e oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

Bifogade filer

Pressmed-VD-2022-10.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]