REGMAR

Secits utser Erik Bech-Jansen till ny VD

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.

"Secits har en förvärvsstrategi som Erik leder och som börjat materialiseras med det föreslagna förvärvet av Säkra Larm. Att Erik tar över VD-posten skapar tydlighet såväl internt som externt och innebär att vi också sätter full kraft till den transformering av Secits vi vill åstadkomma", säger Secits ordförande Stefan Wilhelmson.

Erik Bech-Jansen är största ägare i Secits och styrelseledamot. Han tillträder sin nya befattning den 1 maj 2021.

Nuvarande VD Jens Wingren har meddelat valberedningen att han står till förfogande för inval i styrelsen. Jens Wingren är näst största ägare i bolaget och lämnade styrelsen i samband med att han tillträdde som VD våren 2020.

"Jag vill tacka Jens för att ha lett bolaget genom en tuff period. Förutsättningarna finns nu att driva igenom den strategi vi har tagit fram tillsammans. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med Jens och övriga styrelsen för att ta Secits till nästa nivå", säger Erik Bech-Jansen.

"Secits är nu redo att växla upp och bredda sin verksamhet. Det är med fullt förtroende jag överlämnar stafettpinnen till Erik", säger Jens Wingren.

Valberedningen förväntas meddela sitt förslag till styrelse innan kallelsen till årsstämman publiceras den 27 april.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl 20:00.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, ordförande

Tel: 070-817 55 29
E-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PRM-VD-210422.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]