REG

Secits tar in 7,5 MSEK genom en riktad nyemission till långsiktiga investerare

Styrelsen i SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av 3,488,371 aktier, motsvarande ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen") före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till SEK 2,15 per aktie vilket motsvarar 10% rabatt jämfört med volymviktat genomsnittskurs från de sista 15 handelsdagarna. Tecknare i den Riktade Emissionen är till huvuddel Erik Bech Jansen, privat och via bolag som vill finansiera Bolagets nysatsningar inom trygghets- och säkerhetssektorn. Ytterligare information kommer att publiceras av Bolaget innan utgången av juni månad.

Styrelsen i Secits har, med stöd av bemyndigandet givet vid årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av aktier. Totalt emitteras 3,488,371 aktier till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie för en total emissionslikvid om 7,5 MSEK före kostnader för transaktionen. Tecknare i den Riktade Emissionen är till huvuddel Erik Bech Jansen, privat och via bolag som vill finansiera Bolagets nysatsningar inom trygghets- och säkerhetssektorn. Ytterligare information kommer att publiceras av Bolaget innan utgången av juni månad.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att den genomförda kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillgodoser Bolagets kapitalbehov med ytterligare långsiktiga investerare. Totalt medför den Riktade Emissionen en utspädningseffekt om ca 24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 3,488,371, från 11,328,103 till 14,816,474. Aktiekapitalet ökar med 348,837 SEK, från 1,132,810SEK till 1,481,646SEK.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande

Tel: 070-817 55 29

E-post: [email protected]

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]