Secits säljer system för kundräkning till gymkedja

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än tillåtet vistas i lokalerna samtidigt

Secits kommer att installera kamerasystemen i 22 av kedjans gym till en början. Systemet räknar antalet individer som passerar in och ut via gymmens entré, vilket möjliggör en kostnadseffektiv lösning. Avtalet är strukturerat i abonnemangsform och löper minst ett år. Värdet på avtalet är inte av betydande karaktär monetärt men tjänsten är en byggsten i bolagets utveckling framåt.

"Kamerabaserade system har idag breda användningsområden. En viktig nyckel för oss är att paketera lösningar på ett sätt som tilltalar kunder och hjälper dem på ett tydligt sätt i deras verksamhet", säger Secits VD Jens Wingren.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras sedan 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Bifogade filer

PRM-gym-210309.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]