REGMAR

Secits och Bevakningsgruppen avslutar förhandlingar

Secits och Bevakningsgruppens ägare har beslutat att inte gå vidare med Secits planerade förvärv av Bevakningsgruppen. Skälet till att förhandlingarna avslutas är att parterna saknar samsyn kring framtidsfrågor.

"Detta är självfallet en missräkning för oss, men det är bättre att det sker vid ritbordet än när affären väl är ett faktum. Vi fortsätter arbetet med tilläggsförvärv och förväntar oss kunna kommunicera något konkret inom kort. Att omstöpa Secits till ett modernt och betydligt större säkerhetsföretag står fast", säger VD Jens Wingren.

Secits meddelade den 22 januari 2020 att en icke-bindande avsiktsförklaring ingåtts om att förvärva Bevakningsgruppen Sverige AB. Affären skulle betalas genom en apportemission som skulle ge Bevakningsgruppens ägare 50 procent av aktierna i Secits.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 mars 2021 kl 08:00 CET.

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PRM-BG-avbryts-200309.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]