SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar

SECITS Holding AB har genom dotterbolaget Westra Security tecknat ett avtal med en internationell leverantör av säkerhetsutrustning till ett ordervärde om ca 2 MSEK per år. Det initiala avtalet omfattar ett fast antal befintliga kameror som är uppkopplade till Westra Security's larmcentral. Avtalet löper tills vidare.

"Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med en av de ledande leverantörerna inom kameralösningar. Marknaden för kameralösningar växer konstant och vi har sedan förvärvet av Westra Security fokuserat på att utveckla larmcentralen och dess verksamhet för att bli en mer attraktiv partner för andra Säkerhetsbolag. Avtalet visar att vi är på rätt väg och har möjliggjorts genom den kompetens och tekniska lösningar som Westra Security besitter. Det visar också att koncernen attraherar kunder inom flera segment. Inte bara slutkunder, utan även andra företag i Säkerhetsbranschen", säger SECITS VD Paul Trygger.

För ytterligare information:

Arne Nyvelius - CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och Westra Security utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]