REG

Secits Holding AB (publ) emitterar vederlagsaktier

Styrelsen har beslutat att emittera totalt 4 145 079 aktier, som i sin helhet ska användas som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB som förvärvades juni 2021.

Vederlagsaktierna utgör 40 MSEK av den totala köpeskillingen på 100 MSEK. Antalet aktier har beräknas med utgångspunkt från en aktiekurs på 9,65 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 15 handelsdagarna.

De tre största mottagarna av aktierna, motsvarande drygt 80%, har ingått lock-up avtal för sina innehav.

Emissionen sker med stöd av mandat från den extra bolagsstämman den 9 juni 2021.

Emissionen ökar det totala antalet aktier i Secits Holding till 23 966 005 från 19 820 926 och aktiekapitalet till 2 396 600,50 kronor från 1 982 092,60 kronor.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]