REG

Secits Holding AB påbörjar test för fordonsidentifikation och passagerarräkning med rederiet ForSea.

Secits har fått förtroendet att ta fram en unik ny lösning för automatisk identifikation av passagerare, fordon och fordonstyper för att ge ForSea löpande information i realtid om antal passagerare som är ombord på varje överfart. De tekniska lösningarna implementeras på M/S Aurora i ett första skede för att därefter rullas ut till ytterligare skepp när testperioden har slutförts. Ersättningen för det första testet förväntas inte ge någon större resultatpåverkan för Secits

"ForSea strävar hela tiden efter att utnyttja nya teknologiska och digitala möjligheter. Räkning av bilar och passagerare sker i dag helt manuellt innan varje avgång. En automatisering av processen kommer därför att frigöra resurser och underlätta arbetet markant för vår personal på bildäck och landgång, och med valet av Secits bygger vi vidare på ett långt och redan väletablerat samarbete", säger Jens Ole Hansen, COO på ForSea.

"Vi är tacksamma för det förtroende som visas när kunder utökar beställningar av våra säkerhetstjänster. Vi uppfattar ForSea som en optimal partner liggandes i framkant när det kommer till att utveckla vår säkerhetsteknik, och med denna lösning - som är unik för rederibranschen - får man en klar förbättring av kritisk säkerhetsrelaterad information på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt", säger Erik Bech-Jansen, VD & Koncernchef.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]