REGMAR

Secits Holding AB Delårsrapport januari - mars 2021

Första kvartalet januari - mars 2021

· Intäkterna minskade till 7 261 (8 632) Tkr

· EBITDA uppgick till -3 911 (-1 009) Tkr

· Resultat per aktie var -0,30 (-0,22) kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 627 (-1 062) Tkr

· Likviditeten uppgick till 388 (217) Tkr

· Soliditeten var 19,9 (31,0) procent

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Avtal ingicks med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Inledningsvis ska Secits installera kamerasystem i 22 av kedjans gym.
  • Förhandlingarna om förvärv av Bevakningsgruppen AB avslutades utan åtgärd då parterna saknade samsyn kring framtidsfrågor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Secits ingick avtal om att förvärva 60% av Säkra Larm i Sverige AB för 60 MSEK, med avsikt att bolaget på sikt ska bli ett helägt dotterbolag. Förvärvet väntas bidra till en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen.
  • Erik Bech-Jansen utsågs till ny VD för att driva bolagets tillväxtstrategi som omfattar såväl organisk som förvärvad tillväxt
  • Valberedningen förslog nyval av tidigare VD Jens Wingren till styrelsen, samt omval av Stefan Wilhelmson som ordförande och Ulrika Strömberg som ledamot.

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Helår

1 jan 2021 -
31 mar 2021

1 jan 2020 - 31 mar 2020

1 jan 2020 - 31 dec 2020

Intäkter

7 261

8 632

31 479

EBITDA

-3 911

-1 009

-5 861

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 627

-1 062

-3 393

VD HAR ORDET

Tillväxt i fokus

Secits håller på att omvandlas, från ett specialistföretag inom kameraövervakning till ett mer komplett säkerhetsbolag. För några veckor sedan tog jag över stafettpinnen från Jens Wingren och kommer att fortsätta bedriva detta arbete i högt tempo. Jens blir kvar i bolaget, såväl som stor ägare som i en roll som styrelseledamot. Strategin för arbetet framåt ligger fast.

Vi har lagt grunden för att Secits ska kunna växa organiskt, vilket reflekteras i denna rapport. Vi har idag ett nytt produkt- och tjänsteerbjudande och vi har en organisation som är väsentligt bättre rustad för att hantera tillväxt. Vi har omvandlat försäljningsorganisationen för att göra den mer effektiv, vilket vi räknar med kommer att bli synligt i resultaträkningen under hösten.

Vi har varit tydliga med att målet för 2021 är tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Min ambition är att vi ska leverera på detta, och göra det snart. Genom att förvärva säkerhetsföretag med kompletterande verksamhet bör vi kunna nå synergier såväl på intäkts- som på kostnadssidan.

Förvärv medför också att bolaget blir större, vilket medför flera fördelar. Med ett bredare produktutbud och en starkare organisation för att hantera larm blir vi en riktig partner för många fler kunder. Det ger oss också möjlighet att få utväxling på det djupa specialistkunnande som finns hos oss, och som jag räknar med att förvärvade bolag också tillför.

Genom att ta ett kliv upp i storlek kan vi också sluta bättre avtal med leverantörer, vilket ger oss en konkurrensfördel. Slutligen kan vi förstås också samordna stabsfunktioner och den vägen spara kostnader.

Jag ser många möjligheter att med Secits som grund bygga ett riktigt intressant bolag. Jag hoppas att ni ser fram emot att vara med på den resa som ligger framför oss.

VD Erik Bech-Jansen

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Erik Bech-Jansen, CEO

Tel: 073-331 13 11

E-post: [email protected]

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021 klockan 17:45 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]