REGMAR

Secits har sålt teckningsoptioner för 3,7 miljoner kronor

SECITS Holding AB har sålt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 för sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

Från den 21 oktober till den 27 oktober 2020 har Secits genom Mangold Fondkommissions ABs försorg sålt 1,461,300 teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 (ISIN SE0012012110) för sammanlagt 3,727,500 kronor och för lägst 2,50 kronor och högst 2,80 per teckningsoption. Försäljningen genomfördes på Nasdaq First North Growth Market.

Secits återstående innehav av teckningsoptioner av serie TO1 2018/2013 uppgår till 817,612. Totalt har bolaget utfärdat 5,0 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 vilka vid full konvertering till kurs 2,15 kronor kan inbringa sammanlagt 10,75 miljoner kronor.

"Medlen från försäljningen och en framtida konvertering till aktier vill vi använda för att driva tillväxt för bolagets abonnemangstjänster och snabba upp omvandlingen av Secits till ett IT-drivet tjänsteföretag", säger VD Jens Wingren.

Våren 2020 antog Secits en ny strategi som vilar på tre hörnstenar - tillväxt genom egen utveckling och förvärv, tydlig paketering av bolagets olika produkterbjudande och slutligen genom att leverera tjänster i abonnemangsform.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som SECITS Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08:00 CEST.

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras sedan 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]