REGMAR

Secits förvärvar Westra Security Group AB

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

Secits-koncernen tar nästa steg i sin resa för att bli en helhetsleverantör inom innovativa säkerhets- och trygghetslösningar genom förvärvet av en egen larmcentral med tillträdesdag den 10e februari 2022.

Secits förvärvar Westra Security Group's kärnverksamhet inom larmcentral och nätverk av responderande väktare för sammanlagt 40,0 MSEK, varav 20,0 MSEK har öronmärkts för ett åtgärdsprogram för omedelbar implementering. Ytterligare ca. 6,0 MSEK avgår i form av rörelsekapitaljustering. Nettoköpeskillingen finansieras via säljrevers i form av ett konvertibellån om 14,0 MSEK från Tureberg Invest.

För att slutföra integrationen av larmcentralen i Secits-koncernen, har Secits tagit upp konvertibellån om sammanlagt 20 MSEK från Thorén Group, Knutsson Group och ägarna Erik Selin, Erik Bech-Jansen samt Stefan Wilhelmson.

Westra Security Group har en certifierad larmcentral med alla behörigheter och tillstånd för larmcentral klass 1 och 2 samt driftövervakning. Man är även ett auktoriserat bevakningsföretag. Westra Security Group har en komplett organisation för att hantera larmcentralen och dess tillhörande tjänster och omsätter idag 7,0 MSEK bestående av en egen kundstock med god löpande tillströmning. Företaget har idag 25 anställda med sitt säte i Arvika.

"Genom förvärvet av Säkra Larm förra sommaren kompletterades Secits tekniska expertis inom kameralösningar med en fantastisk säljkår, kunskap inom larmsegmentet samt en stabil och lönsam kundstock från hemlarmssektorn. Att nu även kunna koppla våra säkerhetstekniska lösningar till en egen larmcentral - där vi kan garantera snabb respons via egna operatörer 24/7 utgör en mycket viktig pusselbit i vår resa mot att bli en heltäckande leverantör av säkerhetstekniska lösningar för fastighetssektorn, företag, myndigheter och privatpersoner.

Under tiden som gått sedan förvärvet av Säkra Larm har vi ISO-certifierat verksamheten, upparbetat ett stort antal behörigheter från SSF, SBSC och andra relevanta organ, samt utvidgat kompetensen till andra larmklasser och tillhörande helhetslösningar. Vi har fått ett antal nya beställningar med tillhörande avrops- och serviceavtal som bekräftar att den inslagna strategiska riktningen har stor potential", säger Erik Bech-Jansen, VD & Koncernchef

"Åtgärdsprogrammet med att integrera Westra Security Group in i Secits-koncernen påbörjas omedelbart och beräknas vara slutfört under Q3 2022. Redan ifrån Q3 förväntas verksamheten visa ett positivt kassaflöde", säger Jonas Lundberg, Chief Financial Officer.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 10e februari 2022 kl. 17:35 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]