REG

SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

Den svenska larm- och säkerhetsmarknaden är strikt reglerad där vissa certifieringar krävs för att sälja säkerhetslösningar till andra företag. SSF 1015 är det krav som ställs på företag som installerar inbrottslarm. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan Secits sälja, projektera, installera och skriva intyg för inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra aktörer ställer.

"Vår målsättning under en längre tid har varit att kvalitetssäkra Secits verksamhet, och certifieringen enligt SSF 1015 är ett led i detta. Certifieringen möjliggör för oss att erbjuda helhetslösningar som gör vardagen enklare för våra kunder där vi tar hand om flera delar av deras tekniska säkerhetssystem", säger Jonas Lundberg, tf VD på Secits.

För att erhålla SSF 1015 säkerställer ett kontrollorgan att bolaget följer normen enligt Stöldskyddsföreningen SSF följs samt att det möter en rad krav inom bland annat ekonomi, kunskap och kompetens. Secits har sedan tidigare certifiering enligt SSF 1061 (Certifierad anläggarfirma Kamerabevakningssystem). Arbete med certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 pågår.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]