REGMAR

Secits avser genomföra en riktad nyemission av aktier

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för finansiering av Bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om upp till ca 7,5 MSEK riktad till långsiktiga investerare. Processen kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Emissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Nasdaq First North Growth Market kl. 9.00 den 28 maj 2020. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller avbryta processen och således avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Likviden från den Riktade Emissionen ska användas för finansieringen av Bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn, och det är Bolagets målsättning att innan juni månads utgång informera marknaden om vilka konkreta steg som kommer att tas under kommande perioder.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor samt att attrahera långsiktiga investerare.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande

Tel: 070-817 55 29

E-post: [email protected]

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2020 klockan 17:45 CEST.

Bifogade filer

PR-emission.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]