REG

PM -uppdatering om ny tidsplan

SECITS Holding presenterar ny indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission av aktier

 

Styrelsen för SECITS Holding AB ("SECITS" eller "Bolaget") beslutade den 10 oktober 2023 om genomförande av en emission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om cirka 34,9 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsens beslut har per den 13 november 2023 godkänts på extra bolagsstämma. Det prospekt som upprättats med anledning av kommande emission är för närvarande under granskning av Finansinspektionen och med anledning av att Bolaget väntar sig ett godkännande inom kort kommuniceras här en uppdaterad indikativ tidsplan.

 

Uppdaterad indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätten att erhålla teckningsrätter: 23 november 2023
  • Första handelsdag exklusive rätten till teckningsrätter: 24 november 2023
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 27 november 2023
  • Teckningsperiod: 29 november 2023 - 13 december 2023
  • Handel med teckningsrätter: 29 november 2023 - 8 december 2023
  • Handel med BTA: från och med den 29 november 2023 tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket
  • Meddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 14 december 2023

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]