REG

Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

Arne Nyvelius har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Han kommer närmast från Cell Solar Nordic AB och har tidigare varit CFO på bland annat Envac Group och ISS Trafficare AB samt avdelningsdirektör för ekonomi- och verksamhetsutveckling på Statens materielverk. Arne har en Civil-ekonomexamen från Västerås och Kassel, Tyskland.

"Jag är väldigt glad att Arne har tackat ja till rollen som CFO för Secits. Han har en utmärkt profil med en bred bakgrund och kunskap från komplexa verksamheter och kommer att bidra med stor kompetens och affärsmässighet", säger Jonas Lundberg, VD Secits Holding.

Arne har - förutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans - även arbetat med managementfrågor, M&A och strategiskt planeringsarbete.

"Jag är mycket glad över att ha fått denna möjlighet för att bli en viktig del av Secits fortsatta utveckling. Säkerhet och trygghet är viktiga frågor i dagens samhälle och jag bildat mig en god bild av vilka möjligheter Secits har framför sig. Att få vara delaktig i den fortsatta tillväxtresan och förverkliga den potential som finns tycker jag ska bli väldigt spännande och tillfredsställande" säger Arne Nyvelius.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PM-CFO.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]