Innehavare av Secits teckningsoptioner TO1 2018/2023 kan teckna aktier för 2,15 SEK till 15 juni

Nästa utnyttjandeperiod för Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 inleds imorgon och löper 1-15 juni 2021. För varje teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Secits till kurs 2,15 SEK, väsentligt under stängningskurs den 31 maj 2021 på 7,50 SEK

Secits utfärdade den 10 december 2018 5,0 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023. Innehavare kan teckna en (1) ny aktie för 2,15 SEK för varje (1) teckningsoption under vissa tidsperioder fram till senast 27 november 2023. Nästa utnyttjandeperiod inleds imorgon och löper 1-15 juni 2021. Fullständiga villkor för Secits TO1 går att erhålla från bolaget.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda anmälningssedel som finns att tillgå på Secits hemsida (www.secits.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna i enlighet med respektive förvaltares instruktioner.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

Tel: 073 331 1311 och e-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]