REGMAR

Erik Selin ny storägare i Secits med 7,8%

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.

Aktieposterna har förvärvats från Erik Bech Jansen, som i maj ökade sitt ägande i bolaget i samband med en riktad nyemission. Bech Jansen har som tidigare kommunicerats önskat sprida en del av dessa aktier på andra långsiktiga ägare som på olika sätt kan stödja bolagets utveckling. Efter transaktionerna kvarstår han som bolagets största ägare med 1 525 00 aktier motsvarande 10,6 procent.

"Jag är glad att få välkomna en person så starkt förankrad i fastighetsbranschen som ägare i Secits. Det är en positiv signal eftersom fastigheter är en sektor vi vill växa inom", säger VD Jens Wingren.

Medlen från den riktade emissionen ska användas för nysatsningar. Secits har identifierat flera segment där tillväxtmöjligheterna är goda, däribland fastigheter och industri.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 klockan 21:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Bifogade filer

PRM-Selin.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]