REG

Valberedningen föreslår att Mike Anderson väljs in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse

Vindkraftsveteranen Mike Anderson har av valberedningen nominerats som ny ledamot av SeaTwirls styrelse.

Mike Anderson är en av pionjärerna inom vindkraftsindustrin och en expert med världsrykte inom utvärdering av vindresurser och vindturbindesign. Under inledningen av sin karriär designade och byggde han samt agerade som beställare av ett stort antal vertikalaxlade vindkraftsturbiner. Han har en Bachelor-examen i fysik från Nottingham University och en doktorsexamen från Cambridge University. Hans doktorsavhandling hette "An Experimental and Theoretical Study of Horizontal Axis Wind Turbines".

Efter sin disputation 1982 var han med grundade RES, ett av världens största oberoende bolag inom förnybar energi, och tjänstgjorde som bolagets Chief Technical Officer till sin pensionering 2017. På RES byggde han ett väldigt kompetent tekniskt team och arbetade med både vertikal- och horisontalaxlade vindkraftverk. Under hans 35 år växte bolaget från två personer till ett multimiljardbolag. Idag har RES 2 500 anställda i 11 länder. Sedan 2017 har han arbetat som oberoende konsult och mentor för startupbolag inom förnybar energi. Han sitter för närvarande i styrelsen för ZX Lidars och agerar som rådgivare till Ripple Energy.

"Jag ser verkligen fram emot att jobba med SeaTwirl och den inkommande VD:n Johan Sandberg, som jag känner sedan tidigare, som styrelseledamot. Bolaget har väldigt spännande ny teknik för flytande vindkraftparker", säger Mike Anderson.

Valberedningen består av Håkan Unbeck (ordförande) (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (appointed by Solinvest AB), Mattias Sundin (appointed by Trinova Ventures AB), Charlotte Bergqvist (appointed by Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Hela valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till extrastämman som går ut som ett separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities