REG

SeaTwirls vice styrelseordförande Dan Friberg blir ny styrelseordförande.

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 26 maj 2021 att vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande.

Nuvarande vice ordförande Dan Friberg tar över rollen som styrelsens ordförande efter beslut av bolagets styrelse:

"Jag ser framemot att ta klivet upp som ordförande för SeaTwirls styrelse och jag kommer med full energi bidra till bolagets utveckling. Vi är mitt uppe i en mycket intensiv och viktig fas för bolaget så det är med spänning och beslutsamhet jag tar över efter Malcolm."

Malcolm Wiberg har varit styrelseordförande sedan augusti 2020 och har under sin tid varit med och genomfört en lyckad nyemission samt på ett strategiskt sätt drivit bolagets verksamhet och projekt framåt.

Valberedningen föreslår även att välja in Lasse Tenerz som ny styrelseledamot.

Lasse Tenerz (PhD Uppsala universitet) är en väletablerad entreprenör med en stark strategisk bakgrund från MedTech-och mikroelektronik branschen. Mellan åren 1988-2008 var han delägare och forsknings-och utvecklingsansvarig på Radi Medical Systems AB i Uppsala. Under 2004-2006 arbetade han som VD för Radi Medical Systems i Thailand och byggde där upp en produktion med 100 anställda. Lars är dessutom uppfinnare med över fyrtio patent. För närvarande är han styrelseordförande och delägare av NEPartner AB, styrelseordförande i Happy Child Home samt styrelseordförande för Brännskadefonden.

VD, Peter Laurits kommenterar:

"Jag vill härmed tacka Malcolm för hans tid i styrelsen. Nu ser vi framemot att få arbeta tätare ihop med Dan Friberg i den nya rollen som styrelseordförande."

Kallelse till extra bolagsstämma meddelas inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities