REG

SeaTwirls valberedning nominerar fyra nya ledamöter till bolagets styrelse

Energiteknikbolaget SeaTwirl AB meddelar att valberedningen nominerar fyra nya ledamöter till styrelsen.

Med målsättningen att bredda och vidare stärka SeaTwirls styrelse föreslår valberedningen nyval av fyra ytterligare ledamöter vid Årsstämman den 7 maj:

  • Sara Brandt
  • Jérôme Guillet
  • Johan Lundblad
  • Per Ekdahl

Johan Sandberg, VD, kommenterar: "Jag är verkligen glad över att se de nya nomineringarna till SeaTwirls styrelse. De fyra personer som presenteras idag skulle tillföra solid finansiell, strategisk, kommersiell och teknisk kompetens till företaget. Eftersom vi är i en mycket viktig fas med stort kommersiellt fokus är en utökad och stärkt styrelse av stor betydelse. Jag är särskilt glad över att vi får in en kvinna i gruppen och dessutom ytterligare internationell representation, det stärker oss som bolag."

Presentation av föreslagna styrelseledamöter:

Sara Brandt har mångårig erfarenhet av seniort ledarskap och styrelsearbete från det privata näringslivet samt statliga och regionalt ägda bolag. Sara har även framgångsrikt lett strategiskt och operativt förändringsarbete för svenska, nordiska och internationella B2B- och B2C-företag. Sara har ett öppet och målinriktat ledarskap med fokus på kommersiell tillväxt, hållbar företagsutveckling, kommunikation och relationsbyggande.

Jérôme Guillet har 30 års erfarenhet av energifinansiering och är grundare och tidigare verkställande direktör av Green Giraffe, en av världens mest erfarna och erkända finansiella rådgivare inom havsbaserad vindkraft. Jérôme har meritlista av att sluta avtal med kunder och investerare inom just havsbaserad vindkraft som är unik till sin bredd och omfång. Han är idag verkställande direktör på SNOW, ett företag som fokuserar på att stödja projekt inom förnyelsebar energi i tidig utvecklingsfas. Han är för närvarande involverad i utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt i UK, Italien, Frankrike, Australien, Vietnam, Sydkorea och USA.

Johan Lundblad har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet inom sjöfart och industri. Han har haft exekutiva och centrala befattningar i internationella rederier med placering i Stockholm, Hamburg och senast i London, då för Gearbulk/G2 Ocean. Johan är medgrundare av industrigruppen Amymone AB i vilket familjen är delägare. Johan är också aktiv i bolagets styrelse.

Per Ekdahl kommer från försvarsindustrin med erfarenhet som konstruktör och projektledare och senare som linjechef. Per var bland annat med i utvecklingen av Science Park i Jönköping och har arbetat i både entreprenörsledda företag och i startups. Per har varit VD på Corroventa Avfuktning AB. Han har ofta verkat i gränslandet mellan marknad och produkt-/systemutveckling i högteknologiska verksamheter och har ett djupt tekniskt kunnande.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energiteknikbolag med visionen att bli en ledande leverantör av flytande vindturbiner med syfte att möjliggöra flytande havsbaserad vindkraft varhelst det finns behov. SeaTwirls unika flytande vertikalaxlade vindturbin har en låg tyngdpunkt, en smal underkonstruktion och generatorhuset tillgängligt vid havsytan vilket möjliggör att mindre, kostnadseffektiva och lokalt tillgängliga fartyg kan användas vid underhållning och service. SeaTwirls första prototyp, en enhet på 30 kW, är installerad i havet utanför Lysekil och har verifierat konstruktionen i verklig havsmiljö. Utveckling sker nu på större flytande vindturbiner för olika applikationer och lokationer. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities