SeaTwirls aktier är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har nu godkänt SeaTwirl AB (publ):s ("SeaTwirl" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 22 december 2016 med kortnamnet STW och ISIN-kod SE0009242175. SeaTwirls bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.seatwirl.com

Som en del av SeaTwirls utveckling har styrelsen för Bolaget ansökt och fått godkännande om att Bolagets aktier ska upptas till handel på First North. Noteringen kommer att förstärka Bolagets aktieägarbas och möjliggöra tillgång till kapital från svenska och internationella kapitalmarknader.

"Noteringen på First North ger Bolaget en kvalitetsstämpel gentemot Bolagets marknad, samarbetspartners, myndigheter, kapitalmarknadens aktörer samt Bolagets framtida eventuella partners och marknadsbearbetning. SeaTwirl kommer dessutom kunna väcka mer uppmärksamhet till förmån för utvecklingen av marknaden för förnybar energi och i synnerhet flytande vindkraftverk", säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl.

Göteborg den 14 december 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som SeaTwirl är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 15:38 CET.

Kort om SeaTwirl

SeaTwirl grundades 2012 och utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk som jämfört med traditionella havsbaserade vindkraftverk är enklare att bygga och installera samt medför lägre underhållskostnader. Genom att använda en vertikalaxlad vindturbin istället för en traditionell horisontalaxlad vindturbin, kan vindenergi absorberas oberoende av vindriktningen och rotorbladen behöver inte vridas. SeaTwirls flytande vindkraftverk har en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som kan flyttas förhållandevis enkelt och öppnar upp möjligheten till geografisk placering. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities