SeaTwirl utser ny finanschef

SeaTwirl utser Andreas Blom, 41, till ny finanschef.

Andreas Blom är civilekonom och har en bakgrund som revisor på EY. Han har lång erfarenhet av ekonomistyrning och redovisning i företag i tidig utvecklingsfas och är ekonomiansvarig för GU Ventures portföljbolag. Han kommer att jobba som finanschef för SeaTwirl på konsultbasis.

"När vi växlar upp för att ta oss an nya och större utmaningar så känns det naturligt att ha en finanschef. Vi har redan en mycket bra relation med Andreas då han har hjälpt oss tidigare och visat prov på en mycket stor kompetens. Det är mig därför ett stort nöje att välkomna honom som finanschef", säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.


För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

2017-06-13

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2017 kl.08:15 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities