SeaTwirl utser Mangold till likviditetsgarant

SeaTwirl har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North.

Syftet är att öka likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 10 maj.

"Med en likviditetsgarant minskar vi likviditetsrisken i vår aktie, vilket är till gagn för våra nuvarande aktieägare och sänker en viktig tröskel för de som funderat på att investera i vårt bolag", säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl.

2017-05-09

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-mail: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 16.40 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities