REGMAR

SeaTwirl utser Johan Sandberg till ny VD

SeaTwirl har utsett Johan Sandberg, veteran inom den havsbaserad vindkraftsindustrin, till ny VD. Han tillträder senast den 1 mars 2023.

"Jag är väldig nöjd med att vi har rekryterat Johan Sandberg som ny VD för SeaTwirl. Han har bred erfarenhet från olika kommersiella och tekniska roller inom den havsbaserade vindkraftsindustrin och kommer att bidra med sin förståelse för marknaden, sina djuplodande ämneskunskaper och det internationella kontaktnätverk inom flytande vindkraft som han har samlat på sig från sina tidigare roller. Han är också en energisk och inspirerande ledare, vilket vi värdesätter", säger Dan Friberg, ordförande för styrelsen.

Johan Sandberg har arbetat inom havsbaserad vindkraft med ett särskilt fokus på tekniken för flytande vindkraftsturbiner sedan 2008 då han inledde sin karriär på klassningssällskapet DNV. Hans breda expertis sträcker sig från designstandarder och försörjningskedjor till operativ verksamhet och policy. På DNV hade han ansvar för de globala rådgivningstjänsterna inom havsbaserad förnyelsebar energi och ansvarade för framtagandet av de första designstandarderna för flytande vindkraft och av de enda globala riktlinjerna för att integrera havsbaserad vindkraft med olje- och gasplattformar. Sedan 2019 har han varit Chef för Affärsutveckling inom flytande vindkraft för Aker Solutions, Aker Offshore och Freja Offshore.

"Just nu ser vi kraften i den brutala energikris som drivs av energisäkerhet, kostnader och klimatförändringar. Jag har under flera år sagt att vi måste våga tänka stora okonventionella tankar för att lösa den och genom att börja på SeaTwirl ämnar jag leva upp det", säger Johan Sandberg, inkommande VD för SeaTwirl och fortsätter:

"Teamet på SeaTwirl har verkligen tänkt utanför boxen och utvecklat en vertikalaxlad vindturbin på ett roterande flytelement. Det är en teknik som kan spela en väldigt viktig roll i framtidens energilandskap. Vi har en otroligt spännande resa framför oss då vi ska bevisa och kommersialisera vår teknik i god tid före 2030. Jag ser verkligen fram emot att komma igång."

Nuvarande VD Peter Laurits kommer att stanna kvar som VD till Johan tillträder och stötta honom under en övergångsperiod innan han tar en annan roll på bolaget.

"Då SeaTwirl är på väg in i en viktig period med kommersialisering på en global marknad kände vi att vi behövde få in någon med lång erfarenhet inom flytande havsbaserad vindkraft. I Johan Sandberg har vi hittat den perfekta kandidaten", säger Peter Laurits, utgående VD för SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08:45 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities