REG

SeaTwirl presenterar LCOE estimeringar

Vindkraftsbolaget SeaTwirl presenterar uppskattningar av LCOE (Levelized Cost of Electricy) för SeaTwirl S2, 1 MW-verket som är under utveckling, och val av testplats.

Presentationen baseras på den bifogade broschyren, där följande uppgifter finns med:

· SeaTwirl har valt Norge som testplats för SeaTwirl S2. Arbete med koncessionen för testplatsen pågår.

· SeaTwirls LCOE uppskattas bli 21 % lägre än för konkurrenter.

· Tredje part uppskattar LCOE för SeaTwirl S2 i ett moget skede till under €50/MWh.

De två sistnämnda uppgifterna är estimeringar, som vidareutvecklas kontinuerligt av Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, VD
Telefon: +46 76 93 85 051
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Bifogade filer

LCoE-SeaTwirl.pdf

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities