SeaTwirl och Crest Consultants i Brasilien-samarbete

Vindkraftsbolaget SeaTwirl ska tillsammans med ingenjörsbolaget Crest Consultants bearbeta den brasilianska marknaden.

Crest Consultants är ett konsultbolag inom marine- och offshoresektorn med lång erfarenhet, bland annat från projekt i Brasilien. Tanken med samarbetet är att identifiera specifika områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft, utveckla konceptprodukter med brasilianska partners baserade på SeaTwirls teknik och Crest ingenjörserfarenhet och kontaktnät i Brasilien, samt att på sikt hitta kommersiella projekt att samarbeta kring. Till stöd är att Sverige och Brasilien har sedan flera år ett strategiskt samarbetsavtal för att stimulera partnerskap inom innovation och utveckling mellan länderna.

- Brasilien är en spännande marknad med väldigt goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft, då det både finns mycket kust och en stor offshoreindustri, säger SeaTwirls interims-vd Peter Schou.

I ett första skede ska en förstudie, som delvis finansieras med stöd på 50 000 SEK från Offshore Väst, genomföras.

Goda förutsättningar
Med sin 700 mil långa kuststräcka och stora kunnande inom offshore är Brasilien idealt rustat för havbaserad vindkraft. På grund av att oljebolagens fokus alltmer riktas mot förnyelsebar energi, och de gynnsamma naturliga förutsättningarna, har intresset i landet för koncept och projekt inom havsbaserad vindkraft ökat på senare år.

Bland annat har den statliga oljejätten Petrobras flera samarbetsavtal med internationella bolag om projektutveckling inom havsbaserad vindkraft samtidigt som forskningscenter och universitet studerar innovativa lösningar för att ta tillvara naturresursen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD
Telefon: +46 76 93 85 051
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities